Wanneer u belt met onze praktijk kan het zijn dat de assistente u enkele vragen stelt over de aard van uw klachten. We noemen dit triage.

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bij spoed snel een plekje of spoedvisite) en bij de juiste hulpverlener (assistente/ huisarts/praktijkondersteuner). De assistente verheldert uw hulpvraag.

Zie ook dit filmpje over triage van zorgverzekeraar VGZ:

Het doel is om de praktijk efficiënt te laten functioneren en de kwaliteit van de zorg te handhaven, en ondanks de toenemende drukte de wachttijden tot een minimum te beperken.

Als u opbelt voor een afspraak zal de assistente vragen naar de reden dat u belt.

Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

* De assistente geeft u zelf een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts

* Zij vraagt de huisarts u even terug te bellen.

* Zij maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts

* Zij maakt een afspraak voor een consult bij de assistente

* Zij maakt een afspraak voor een visite

* een andere actie

Als de afspraak geen haast heeft, zal de assistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. U kunt als dat nodig is altijd op dezelfde dag terecht. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken. Deze gang van zaken eist van de doktersassistenten dat zij uw hulpvraag en/of klacht kunnen beoordelen. Dit gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze doktersassistenten hebben hiervoor de noodzakelijke aanvullende cursussen gevolgd.
Uiteraard is dit alles in samenspraak met uw eigen huisarts.