De POH-GGZ is een nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. Het staat voor “praktijk-
ondersteuner huisartsenzorg – geestelijke gezondheidszorg”. In januari 2017 is Mascha Lucius in onze praktijk haar werkzaamheden als POH-GGZ gestart.

Zij heeft uitgebreide ervaring vanuit haar eerdere werkzaamheden op verschillende plekken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts u naar haar verwijzen. Tijdens een kennismakingsgesprek worden de problemen geanalyseerd. Daarna geeft zij advies over het behandelaanbod dat daarbij het beste past. Dit kan bijvoorbeeld zijn een aantal gesprekken bij haar zelf of verwijzing naar psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. Omdat de functie onder de huisartsenzorg wordt uitgeoefend komt een begeleiding of behandeling niet ten laste van uw eigen risico en hoeft u er niet voor bij te betalen.

Wij wijzen u er op dat een gemaakte afspraak met de POH-GGZ 24 uur van tevoren afgezegd dient te worden wanneer u verhinderd bent. Indien u dit niet doet zijn wij genoodzaakt de kosten van het consult bij u in rekening te brengen.