CVRM
De praktijkondersteuner en assistentes begeleiden ook patiënten met klachten of aandoeningen van het hart en de bloedvaten. We noemen dat CVRM: Cardio Vasculair Risico Management. CVRM betreft ondermeer: het opstellen van een risicoprofiel, bespreken/beoordelen van medicatie en het geven van voorlichting & educatie.

Als uw arts vindt dat u een verhoogd risico heeft voor hart- en vaatziekten zal hij u doorsturen naar de praktijkondersteuner of assistente. Deze zal samen met u een risicoprofiel opstellen waarbij al uw risicofactoren in kaart worden gebracht. Op basis van dit profiel wordt een behandelplan gemaakt. Risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten zijn:

  • Verhoogd cholesterolgehalte
  • Hoge bloeddruk
  • Diabetes
  • Familieleden die voor hun 60ste een hart- of vaatziekte hadden
  • Overgewicht
  • Roken
  • Overmatig alcoholgebruik

Tijdens het spreekuur zal de praktijkondersteuner ook aandacht besteden aan uw leefstijl: gezonde voeding, bewegen, gebruik van alcohol en uw rookgedrag. Door specifieke adviezen op dit gebied op te volgen is het gebruik van medicijnen soms niet (meer) nodig. De praktijkondersteuner ziet u een aantal malen per jaar. Zij heeft regelmatig overleg met uw huisarts.

Bent u ouder dan 40 jaar en denkt u een van bovenstaande risicofactoren te hebben? Maak dan een afspraak bij de assistente voor het opstellen van een risicoprofiel.