Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij sinds 1 januari 2013 uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners. Middels een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

Waarom?
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie. Vanaf 1 januari 2013 mag dit alleen met uw toestemming.

Hoe?
U kunt dit toestemmingsformulier downloaden, uitprinten en ingevuld bij ons inleveren.
Wij verwerken dit formulier en zorgen ervoor dat, met uw toestemming, uw medische gegevens veilig worden uitgewisseld met zorgverleners in de regio. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is. Het is van belang het formulier ondertekend bij ons in te leveren of naar ons op te sturen. Ook als u geen toestemming wilt geven verzoeken we u om het formulier in te vullen, zodat we ook dan uw keuze kunnen verwerken.

Kinderen tot 16 jaar
Voor kinderen tot 12 jaar moeten de gezaghebbenden (vaak de ouders) het formulier invullen en ondertekenen.
Voor kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar moeten zowel de gezaghebbenden als de kinderen toestemming geven.

Goed om te weten
Als bepaalde informatie zo gevoelig is dat u niet wilt dat andere hulpverleners er electronisch inzage in krijgen, dan kunt u dit ten alle tijde bij ons aangeven. Wij zorgen er dan voor dat alle contacten met betrekking tot dit gevoelige probleem als “privacy gevoelig” worden gekenmerkt in ons informatiesysteem.
Deze informatie is dan NIET automatisch door andere hulpverleners in te zien. Ook niet als u de vraag met “ja” heeft beantwoord.
Als u er voor kiest om “nee” te antwoorden, realiseert u zich dan dat het kan gebeuren dat belangrijke informatie niet meteen beschikbaar zal zijn als dat nodig is, bijvoorbeeld bij een spoedgeval buiten kantooruren.

Belangrijk
Het is belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van de voor- en nadelen van uw toestemming. U leest daar alles over in deze folder.