Leonie Davidse

About Leonie Davidse

Praktijkmanager, teamleider landurende resocialisatie afdeling GGZ, unitmanager medische dienst, unitmanager Psychiatrie Ouderen met somatiek, seniorverpleegkundige gesloten opname GGZ.

Griepvaccinatie 2018

Als u in aanmerking komt voor een griepvaccinatie, ontvangt u hiervan bericht. U kunt gevaccineerd worden tegen de griep op donderdag 1 november van 14:00 tot 16:30.
Bent u niet in de gelegenheid om op bovenstaande dagen een griepvaccin te halen, dan kunt u nog een griepvaccinatie halen op de praktijk. Dit kan echter alleen op afspraak.
U kunt hiervoor een afspraak maken […]

Door |oktober 10th, 2018|huisarts|0 Reacties|

Zorgportaal

Als patiënt van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) of het UMC Radboud heeft u toegang tot het patiëntportaal “MijnCWZ” of “MijnRadboud”. U kunt hier delen van uw medisch dossier bekijken. Bijvoorbeeld welke afspraken er gepland staan in het ziekenhuis, welke medicijnen u gebruikt en wat uw uitslagen zijn.

U kunt inloggen via Digid op;
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
UMC Radboud

Door |september 5th, 2018|huisarts|0 Reacties|

Nieuwsbrief Augustus 2018

Bekijk de nieuwsbrief

Door |augustus 15th, 2018|huisarts|0 Reacties|

Praktijkaccreditatie

Sinds januari 2018 is onze huisartsenpraktijk aangesloten bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Met dit keurmerk laten we zien dat onze huisartspraktijk systematisch, continu en transparant werkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Jaarlijks beoordeelt een kritische auditor de praktijk. Mede door de NHG accreditatie zijn we in onze praktijk voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze […]

Door |maart 14th, 2018|huisarts|0 Reacties|

Herhaalmedicatie

Er zijn een aantal manieren om herhaalrecepten aan te vragen, die per apotheek verschillend zijn.
Alle hieronder genoemde mogelijkheden zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
Voor de bestellingen “via internet” hebt u het herhaalnummer nodig dat op uw huidige
medicijnverpakking staat.

Apotheek van Poppel:
1) Via internet (of via de app Recappt ->apotheekcode 512093) of telefoonnummer 088-0800140.
2) Via de receptenlijn 024-7600022

Apotheek Wijchen-Zuid:
1) Via internet (of […]

Bloedprikken

U kunt dagelijks tussen 8:00 uur – 10:00 uur op de praktijk terecht voor het bloedprikken.
Maandag, dinsdag, donderdag bij de assistenten + woensdag, vrijdag bij de praktijkondersteuner.
Dit kan uitsluitend op afspraak!

Hart- en vaatziekten

CVRM
De praktijkondersteuner en assistentes begeleiden ook patiënten met klachten of aandoeningen van het hart en de bloedvaten. We noemen dat CVRM: Cardio Vasculair Risico Management. CVRM betreft ondermeer: het opstellen van een risicoprofiel, bespreken/beoordelen van medicatie en het geven van voorlichting & educatie.

Als uw arts vindt dat u een verhoogd risico heeft voor hart- en vaatziekten zal hij u doorsturen […]

Hartfilmpje in de praktijk

ECG
Het kan zijn dat de huisarts het verstandig vindt om een hartfilmpje te maken. Voorheen moest u dan naar het ziekenhuis, tegenwoordig kan het ook in de huisartsenpraktijk zelf. 

Een ECG (ElektroCardioGram) is een hartfilmpje van de elektrische activiteit van het hart. Het hartritme ontstaat door elektrische stroompjes die als een golf over het hart bewegen. De stroompjes stimuleren de […]

POH-GGZ

De POH-GGZ is een nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. Het staat voor “praktijk-
ondersteuner huisartsenzorg – geestelijke gezondheidszorg”. In januari 2017 is Mascha Lucius in onze praktijk haar werkzaamheden als POH-GGZ gestart.

Zij heeft uitgebreide ervaring vanuit haar eerdere werkzaamheden op verschillende plekken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bij een vermoeden van psychische problematiek (bijv. een depressie, trauma, angst of rouwproblemen) kan de huisarts […]

Triage door de assistent

Wanneer u belt met onze praktijk kan het zijn dat de assistente u enkele vragen stelt over de aard van uw klachten. We noemen dit triage.

Met behulp van triage kan bereikt worden dat een patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bij spoed snel een plekje of spoedvisite) en bij de juiste hulpverlener (assistente/ huisarts/praktijkondersteuner). De assistente […]

Voor een optimale werking van de website maken wij gebruik van cookies.