Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiƫren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciƫle doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de website van Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot aan de samenstelling van de Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De informatie op de Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot website, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Huisartsenpraktijk Theloesen-Van Oorschot zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.